กิจกรรมเพื่อความยั่งยืน (ESG)

บริจาคท่อเหล็กให้แก่ รร. รวมราษฎร์สามัคคี

  • 19 พ.ค. 2566
  • ESG
  • Social
  • Share :

บริษัท ไทยคูณสตีล จำกัด ได้บริจาคท่อเหล็ก จำนวน 435 เส้น ให้แก่ โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โดยตัวแทนบริษัทฯ ได้ส่งมอบท่อเหล็กให้แก่โรงเรียน เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2566 โดยท่อเหล็กเหล่านี้เพื่อสำหรับใช้ปรับปรุงโรงเรียนต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ

วันที่ 27-28 ตุลาคม 2566 ทางบริษัท ไทยคูณสตีล จำกัด และ บริษัท ไทยคูณเชน จำกัด ได้เดินทางไป จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน สิ่งของอื่นๆ

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม

Top