กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

บริจาคท่อเหล็กให้แก่ รร. รวมราษฎร์สามัคคี

  • 19 พ.ค. 2566
  • CSR
  • Share :

บริษัท ไทยคูณสตีล จำกัด ได้บริจาคท่อเหล็ก จำนวน 435 เส้น ให้แก่ โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โดยตัวแทนบริษัทฯ ได้ส่งมอบท่อเหล็กให้แก่โรงเรียน เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2566 โดยท่อเหล็กเหล่านี้เพื่อสำหรับใช้ปรับปรุงโรงเรียนต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ

คณะอาจารย์สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมโรงงานกลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้เข้าร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการอนุรักษ์ป่าไม้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช จากโครงการ SEED BOMB เติมป่าเขียวด้วยการยิงเมล็ดพันธุ์พืช ปลูกป่าเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่ Net Zero

Top