ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
 • อัพเดทล่าสุด : 13/01/2565
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : จ. สมุทรปราการ
 • เงินเดือน : ตามตกลง
 • ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป ในสินค้ากลุ่มโลหะ วัสดุก่อสร้าง
 • รายละเอียดงาน :
  1. ติดต่อประสานงานขายกับผู้แทนจำหน่ายและผู้รับเหมานในพื้นที่
  2. เปิดลูกค้าใหม่และเพิ่มช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
  3. จัดเตรียมเอกสารและแคตตาล็อค ข้อมูลสินค้าเพื่อนำเสนอสินค้ากับลูกค้า
  4. รวบรวมข้อมูลสินค้าและคู่แข่งในพื้นที่ให้กับผู้บังคับบัญชา
  5. คอยให้คำปรึกษาและคอยแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
  6. งานที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เพศชาย-หญิง อายุ 22-30 ปี
  • มีรถยนต์และใบขับขี่
  • มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มุ่งมั่น มีวินัย
  • เจรจาต่อรองได้ดี
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Office,Autocad,Social network
 • อัพเดทล่าสุด : 11/01/2565
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : จ. สมุทรปราการ
 • เงินเดือน : ตามตกลง
 • ประสบการณ์ : 0-2 ปีขึ้นไป ยินดีรับน.ศ.จบใหม่
 • รายละเอียดงาน :
  1. คิดและวางแผนงานการผลิตงานมีเดีย ถ่ายทำ ถ่ายวิดีโอ ตัดต่อวิดิโอ สร้างกราฟฟิค จนจบงาน
  2. ลงสื่อออนไลน์ Live face book,YouTubeเกี่ยวกับ Multimedia ทั้งหมด
  3. ผลิตงานสื่อมีเดียตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น สื่อประชาสัมพันธ์, สื่อโฆษณา, สื่อสำหรับการนำเสนอ Product ท้้งในรูปแบบ online และ offline
  4. จัดการงานกราฟฟิก ที่เกี่ยวข้องกับ Website, Logo, Corporate Identity ให้เสร็จสิ้นตามแผนการทำงานของฝ่ายการตลาด
  5. มี Mindset ในด้านการตลาด
  6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 - 35 ปี
 • อัพเดทล่าสุด : 11/01/2565
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : จ. สมุทรปราการ
 • เงินเดือน : ตามตกลง
 • ประสบการณ์ : ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • รายละเอียดงาน :
  1. ดูแลควบคุมผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
  2. เปลี่ยนแบบตามกำหนด
  3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ป6. ขึ้นไป
  • เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี
  • สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ดี
  • มีความกระตือรือร้น
  • สามารถทำโอที
 • อัพเดทล่าสุด : 11/01/2565
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : จ. สมุทรปราการ
 • เงินเดือน : ตามตกลง
 • ประสบการณ์ : ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • รายละเอียดงาน :

  ดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักร จัดการบำรุงรักษาเครื่องจักร (PM) ด้านเครื่องจักรกล (Machanical)

 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ช่างกลโรงงาน. ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านเครื่องกล และระบบส่งกำลัง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ และทำงานเป็นทีม
  • มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • อัพเดทล่าสุด : 18/04/2566
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.สมุทรปราการ
 • เงินเดือน : ตามตกลง
 • ประสบการณ์ : -
 • รายละเอียดงาน : 1. จัดทำทะเบียนขอบคุณคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  2. สำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์บำรุงรักษาอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
  3. แก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์
  4. กำหนดให้ซ่อมแซมระบบ LAN ปล่อยโทรศัพท์ VOIP
  5. บริการดูแลรักษาเครื่องตามแผนและตารางการบริการ
  6. สนับสนุนดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและแก้ไขปัญหาการใช้งานของ User ในระบบเครือข่าย
  7. ดูแลปรับปรุงระบบการส่งข้อมูลและฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ

  8. ควบคุมและกำหนดสิทธิของผู้ใช้ในระบบเครือข่าย
  9. ดูแลการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ในสำนักงานให้มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานบำรุงรักษาและ Update
  10. ข้อมูลข่าวสาร Website ของบริษัท
  11. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

   
 • คุณสมบัติ : เพศ / อายุ :  ชาย / หญิง  อายุ 22 - 30 ปี
  คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  สาขาการศึกษา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  คุณสมบัติพื้นฐาน / ประสบการณ์ทำงาน : 1. มีจิตใจรักงานบริการ  2. มีบุคลิกภาพเป็นผู้ประสานที่ดี 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
   
 • อัพเดทล่าสุด : 21/04/2566
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.สมุทรปราการ
 • เงินเดือน : ตามตกลง
 • ประสบการณ์ : 1 ปี
 • รายละเอียดงาน : 1. ซ่อมแซม บำรุงรักษา ติดตั้งระบบประกอบโรงงาน และเครื่องจักรการผลิต ได้แก่ไฟฟ้าโรงงาน เครื่องจักรเครน  ปั๊มน้ำ ไฮดรอลิค ระบบลมมอเตอร์โรงงาน และระบบโทรศัพท์   
  2. ทำนุบำรุงดูแลรักษาเครื่องจักรการผลิต ให้พร้อมสำหรับการผลิต
  3.ดูแลรักษาระบบสิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
  4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   
 • คุณสมบัติ : เพศ / อายุ :  ชาย อายุ : 20 – 25 ปี 
  คุณวุฒิการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
  สาขาการศึกษา : เครื่องกล , ไฟฟ้า , อิเล็คทรอนิคส์ , อุตสาหการ
  คุณสมบัติพื้นฐาน / ประสบการณ์ทำงาน :  1. ใช้เครื่องมือทางช่างได้อย่างคล่องแคล่ว ในงานเชื่อม งานติดตั้งประกอบ งานไฟฟ้า งานเชิงกล 2. มีความอดทนขยัน สามารรถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้
   
 • อัพเดทล่าสุด : 22/04/2566
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.สมุทรปราการ
 • เงินเดือน : ตามตกลง
 • ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
 • รายละเอียดงาน : 1.กำหนดกลยุทธ์ วางแผน สร้างสรรค์ งานออกแบบและแนวทางการบริหารช่องทางออนไลน์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด การสื่อสารการตลาดกับผู้บริหารและสายที่เกี่ยวข้องใช้ในการทำ Business Plan ประจำปี 
  2.กำหนดทิศทาง วางแคมเปญต่างๆ กับแผนกการตลาดและแผนกกราฟฟิก เพื่อนำแนวคิด (Concept) และแนวทาง (Theme) ในการสร้างสรรค์  พัฒนางานโฆษณา/ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้ง Online และ Offline ให้น่าสนใจ 
  3.บริหารทีมออกแบบกราฟิกให้ผลิตงานที่ได้คุณภาพ สร้างสรรค์ ออกแบบสิ่งใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และช่องทางการสื่อสารต่างๆ
  4.ดูแลติดตามผล/ตรวจงาน Graphic พร้อมปรับแก้ ควบคุมคุณภาพงาน ตั้งแต่ก่อนการผลิต  ตลอดการดำเนินงานเพื่อคุณภาพของผลงานที่ดี
  5.งานอื่นอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ : เพศ / อายุ :  ชาย หญิง อายุ 30 - 45
  คุณวุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาการศึกษา : คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, ออกแบบนิเทศศิลป์, สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  คุณสมบัติพื้นฐาน / ประสบการณ์ทำงาน : 1.สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop / Adobe Illustrator และโปรแกรมอื่นๆเกี่ยวกับการออกแบบได้อย่างคล่องแคล่ว 2.มีความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาสร้างสรรค์ชิ้นงาน  ตีโจทย์ออก อย่างรวดเร็ว ติดตามเทรนใหม่ๆให้ทันต่อเหตุการณ์ 3.สามารถบริหารจัดการให้งานเป็นไปตามแผนและกำหนดการ 4. มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รักความก้าวหน้า
 • อัพเดทล่าสุด : 05/05/2566
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.สมุทรปราการ
 • เงินเดือน : ตามตกลง
 • ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
 • รายละเอียดงาน : 1. ดูแลผลประโยชน์และสร้างกำไรให้องค์กรสูงสุด
  2. ร่วมเยี่ยมเยือนลูกค้ากับพนักงานขาย , ติดต่อพูดคุยกับลูกค้าเก่า และมองหาลูกค้าใหม่ ๆ
  3. ติดตามและควบคุมการอนุมัติ(วงเงิน)ของลูกค้า 
  4. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายในฝ่ายขายและการตลาด
  5. ประสานงานจัดทำแผนการผลิตกับฝ่ายการผลิต
  6. ประสานงานด้านเครื่องจักร, ปัญหา และขบวนการการปรับปรุงด้านวิศวกรรมในกรณีที่ลูกค้าแจ้งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
  7. ดูแลและควบคุมด้านต้นทุนการผลิต , บริหารและวางแผนทำ Forecast การขายประจำเดือน
  8. ติดตามราคาวัตถุดิบ ติดตามภาวะการตลาดทั้งในและต่างประเทศ และการขายกับผู้บริหารบริษัทฯ
  9. ดู order การสั่งซื้อสินค้า , ควบคุมตรวจสอบการจัดทำใบเสนอราคา , ติดตามการขายประจำสัปดาห์และประจำเดือน
  10. กำหนดกลยุทธ์ วางเป้าหมายการขาย/ตลาด ประจำปี และระยะสั้น ระยะยาว
  11. วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสทางการตลาดอื่นๆ อุปสรรค (SWOT) ทีมขาย/ตลาด และปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์และควบคุม
  12.บริหารต้นทุนขายและบริหารในแผนก
  13. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบํญชา
   
 • คุณสมบัติ : คุณสมบัติพื้นฐาน / ประสบการณ์ทำงาน : 1.มีประสบการณ์ด้านบริหารการขายมามากกว่า 10 ปี 
  2. มีความอดทน ซื่อสัตย์ , มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
  3. มีความแม่นยำในการบันทึกข้อมูลและการจัดทำรายงาน
  4. มีความเป็นผู้นำสูง (กล้าตัดสินใจ) , ตัดสินใจขั้นต้นได้ มีความแม่นยำในการบันทึกข้อมูลและการจัดทำรายงาน
  5. บุคลิกภาพเป็นผู้ประสานงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • อัพเดทล่าสุด : 25/05/2566
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.สมุทรปราการ
 • เงินเดือน : ตามตกลง
 • ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
 • รายละเอียดงาน : 1.เป็นผู้ช่วย การทำงานของเจ้าหน้าที่ขายในเรื่อง เช็คสต๊อกสินค้า,เช็คแผนผลิต และ จัดทำใบเสนอราคาและประสานงานลูกค้า
  2.รับ Order การสั่งซื้อสินค้าพร้อมสรุปรายละเอียดของลูกค้าจากพนักงานขาย คีย์ข้อมูลในระบบและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  3.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆเพื่อให้สามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าได้
  4.จัดทำรายงานรายยอดขาย ยอดจัดส่ง ยอดคงค้าง ประจำสัปดาห์
  5.จัดทำรายงานยอดขาย ยอดจัดส่ง ยอดคงค้าง ประจำเดือน
  6.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


   
 • คุณสมบัติ : เพศ / อายุ :  หญิง  อายุ 25-35 ปี
  คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  สาขาการศึกษา : บริหารธุรกิจ,การตลาด
  คุณสมบัติพื้นฐาน / ประสบการณ์ทำงาน : 1. สามารถใช้ Microsoft Word , Excel , PowerPoint Internet Explorer  และGoogle Chrome  ได้คล่อง 2. มีความแม่นยำในการบันทึกข้อมูลและการจัดทำรายงาน 3. บุคลิกภาพเป็นผู้ประสานงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี   

สวัสดิการ
 • ประกันสุขภาพและประกันชีวิต
 • เงินเบี้ยขยัน
 • เงินค่าอาหาร
 • เงินค่ากะ
 • เงินโบนัสประจำปี
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ
 • เงินช่วยเหลืออื่นๆ
 • กู้เงินเพื่อที่พักอาศัยจากธนาคารของบริษัทฯ
 • ยูนิฟอร์มพนักงาน
 • งานเลี้ยงปีใหม่และงานท่องเที่ยวประจำปี
Top