ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
 • อัพเดทล่าสุด : 13/01/2565
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : จ. สมุทรปราการ
 • เงินเดือน : ตามตกลง
 • ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป ในสินค้ากลุ่มโลหะ วัสดุก่อสร้าง
 • รายละเอียดงาน :
  1. ติดต่อประสานงานขายกับผู้แทนจำหน่ายและผู้รับเหมานในพื้นที่
  2. เปิดลูกค้าใหม่และเพิ่มช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
  3. จัดเตรียมเอกสารและแคตตาล็อค ข้อมูลสินค้าเพื่อนำเสนอสินค้ากับลูกค้า
  4. รวบรวมข้อมูลสินค้าและคู่แข่งในพื้นที่ให้กับผู้บังคับบัญชา
  5. คอยให้คำปรึกษาและคอยแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
  6. งานที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เพศชาย-หญิง อายุ 22-30 ปี
  • มีรถยนต์และใบขับขี่
  • มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มุ่งมั่น มีวินัย
  • เจรจาต่อรองได้ดี
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Office,Autocad,Social network
 • อัพเดทล่าสุด : 11/01/2565
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : จ. สมุทรปราการ
 • เงินเดือน : ตามตกลง
 • ประสบการณ์ : 0-2 ปีขึ้นไป ยินดีรับน.ศ.จบใหม่
 • รายละเอียดงาน :
  1. คิดและวางแผนงานการผลิตงานมีเดีย ถ่ายทำ ถ่ายวิดีโอ ตัดต่อวิดิโอ สร้างกราฟฟิค จนจบงาน
  2. ลงสื่อออนไลน์ Live face book,YouTubeเกี่ยวกับ Multimedia ทั้งหมด
  3. ผลิตงานสื่อมีเดียตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น สื่อประชาสัมพันธ์, สื่อโฆษณา, สื่อสำหรับการนำเสนอ Product ท้้งในรูปแบบ online และ offline
  4. จัดการงานกราฟฟิก ที่เกี่ยวข้องกับ Website, Logo, Corporate Identity ให้เสร็จสิ้นตามแผนการทำงานของฝ่ายการตลาด
  5. มี Mindset ในด้านการตลาด
  6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 - 35 ปี
 • อัพเดทล่าสุด : 11/01/2565
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : จ. สมุทรปราการ
 • เงินเดือน : ตามตกลง
 • ประสบการณ์ : ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • รายละเอียดงาน :
  1. ดูแลควบคุมผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
  2. เปลี่ยนแบบตามกำหนด
  3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ป6. ขึ้นไป
  • เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี
  • สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ดี
  • มีความกระตือรือร้น
  • สามารถทำโอที
 • อัพเดทล่าสุด : 11/01/2565
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : จ. สมุทรปราการ
 • เงินเดือน : ตามตกลง
 • ประสบการณ์ : ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • รายละเอียดงาน :

  ดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักร จัดการบำรุงรักษาเครื่องจักร (PM) ด้านเครื่องจักรกล (Machanical)

 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ช่างกลโรงงาน. ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านเครื่องกล และระบบส่งกำลัง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ และทำงานเป็นทีม
  • มีความรับผิดชอบในการทำงาน

สวัสดิการ
 • ประกันสุขภาพและประกันชีวิต
 • เงินเบี้ยขยัน
 • เงินค่าอาหาร
 • เงินค่ากะ
 • เงินโบนัสประจำปี
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ
 • เงินช่วยเหลืออื่นๆ
 • กู้เงินเพื่อที่พักอาศัยจากธนาคารของบริษัทฯ
 • ยูนิฟอร์มพนักงาน
 • งานเลี้ยงปีใหม่และงานท่องเที่ยวประจำปี
Top