ผลิตภัณฑ์

ลวดเหล็กรีดเย็น/เหล็กแผ่น /ท่อเหล็กตัดสั้น

ลวดเหล็กรีดเย็น/เหล็กแผ่น /ท่อเหล็กตัดสั้น

ลวดเหล็กรีดเย็น, เหล็กแผ่น, ท่อเหล็กตัดสั้น สามารถผลิตตามขนาดและข้อกำหนดตามต้องการ โดยควบคุมเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนและเกณฑ์การทดสอบตามเงื่อนไข และข้อตกลงเฉพาะงาน

งานลวดเหล็กรีดเย็น ควบคุมการผลิตตามมาตรฐาน มอก. 747-2531 ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต สามารถผลิตได้ตั้งแต่ขนาด 2.0 มม. ถึง 8.0 มม. รับประกันงานคุณภาพ โดยทางบริษัทฯได้รับใบรับรอง มอก. 747-2531 และ ใบรับรอง MIT (Made In Thailand)

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งาน

Top