เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ไทยคูณสตีล จำกัด ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 จากชื่อดั้งเดิมคือ บริษัท ตั้งคุณฮวด จำกัด โดยเริ่มต้นจากธุรกิจขนาดเล็กมีนาย บักคุง แซ่ตั้ง ร่วมกับพนักงานจำนวน 30 คน ที่เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยผลิตและจำหน่าย โซ่เหล็ก สปริง ตู้และโต๊ะเหล็ก เก็บเอกสาร และเหล็กฉากเจาะรูเคลือบสีสำหรับทำชั้นวางของ

 1. ปี 2518

  ได้ย้ายสถานประกอบกิจการมาอยู่ที่ ถ. สุขสวัสดิ์ ระหว่างซอย 74 และซอย 76 และในปี 2521 ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น ไทยคูณการเหล็ก ซึ่งได้เพิ่มการผลิตท่อเหล็กขึ้นมา และปิดสายการผลิตสปริง ตู้เหล็ก และโต๊ะเหล็ก

 2. ปี 2533

  ได้ก่อตั้ง บริษัท เคแอนด์เอส สตีลไพพ์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ เพื่อขยายฐานการผลิตท่อเหล็ก ให้เพียงพอกับความต้องการ

 3. ปี 2546

  ได้รับใบรับรองสินค้า มอก. 659-2529 จาก สมอ. (สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม) สำหรับเหล็กฉากเจาะรูเคลือบสี เป็นรายแรกในประเทศไทย ด้วยสัญลักษณ์การค้า HWI

 4. ปี 2554

  เพิ่มงานลวดเหล็กรีดเย็น เหล็กแผ่น ท่อเหล็กตัดสั้น และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001 ใบรับรองสินค้ามอก. จาก สมอ. (สำนักงานมาตรฐานอุตสากรรม) สำหรับสินค้าทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยใช้ตราสินค้า ดังนี้

 5. ปี 2558

  ได้มีการเปลี่ยงแปลงอีกครั้ง โดยบริษัท เคแอนด์เอสสตีลไพพ์ ได้ขายกิจการผลิตท่อเหล็กทั้งหมด ไปที่บริษัท ไทยคูณฯ และเปลี่ยนประเภทกิจการ เป็น ซื้อมา ขายไป และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท ไทยคูณเทรดเดอร์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายสินค้าหลักของกลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล คือ ท่อเหล็ก โซ่เหล็ก เหล็กฉากเจาะรู ลวดเหล็กรีดเย็น เหล็กแผ่น และ ท่อเหล็กตัดสั้น

  สินค้าท่อเหล็กของบริษัท ไทยคูณ ฯ ได้รับการพัฒนาและผลิตตามมาตรฐาน ASTM AS BS EN JIS และ TIS โดยใช้นวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน ใช้พลังงานสะอาด จากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา( Solar RoofTop) และด้วยโครงการ Carbon Foot Print เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจาก กิจกรรมต่างๆขององค์กร และจากโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว โดยทั้งหมดนี้ มีวัตถุประสงค์ให้สินค้าทุกชนิดที่ผลิตจากกลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล เป็น Green Product มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ เพื่อช่วยรณรงค์การลดภาวะโลกร้อน อย่างต่อเนื่อง

  สำหรับสินค้าเหล็กฉากเจาะรูนั้น ได้รับการพัฒนาคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย ภายใต้ตราสินค้า HWI ซึ่งได้จดทะเบียน มอก. เมื่อปี พศ. 2546 โดยเป็นรายแรกในประเทศไทย สำหรับสินค้านี้ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.

  ส่วนสินค้าโซ่ นั้นทางบริษัท ไทยคูณฯ สามารถผลิตโซ่มาตรฐานสากล เกรด 30 43 70 80 และ 100 ได้เป็นรายแรกในประเทศไทย และ ในภูมิภาค SOUTH EAST ASIA เนื่องจากขั้นตอนการผลิต ที่ยุ่งยากมากขึ้น อีกทั้งการต้องควบคุมคุณภาพ อย่างเข้มงวด เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานสากล จึงต้องใช้พื้นที่มากขึ้น สำหรับการรองรับองค์ประกอบต่างๆสำหรับสินค้าโซ่เกรดสูงนี้ ทางคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทไทยคูณสตีลจึงได้ ก่อตั้ง บริษัท ไทยคูณเชน ขึ้นในปี พศ. 2561 เพื่อสำหรับการพัฒนาการผลิตโซ่ โดยเฉพาะ

 6. ปี 2561

  ก่อตั้ง บริษัท ไทยคูณเชน จำกัด ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท

  ปัจจุบันนี้ โซ่ที่ผลิตจากบริษัท ไทยคูณเชน ได้ส่งออกไปขายที่ประเทศอเมริกา และเกาหลีใต้ นับเป็นความสำเร็จ และความภาคภูมิใจของ บริษัท THAI KOON STEEL และ THAI KOON CHAIN เป็นอย่างมาก เพราะเป็นบริษัทแรก ใน ประเทศไทย และ บริษัทแรก ในภูมิภาค SOUTH EAST ASIA ที่สามารถผลิตโซ่ คุณภาพเกรด มาตรฐานสากล ได้สำเร็จ นำมาซึ่งชื่อเสียงและความเจริญก้าวหน้าสู่ประเทศไทย

 7. ปี 2563

  บริษัท ไทยคูณการเหล็ก ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท ไทยคูณสตีล และ ย้ายฐานการผลิตโซ่ จาก บริษัท ไทยคูณสตีล ไป บริษัท ไทยคูณเชน ทั้งหมด

 8. ปี 2564

  ได้ใบรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย MIT (Made In Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทุกผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล

  ได้รับใบรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2

 9. ปี 2565

  ไทยคูณสตีลกรุ๊ป และ บริษัท ไทยคูณสตีล จำกัด ได้มีการ Re-Branding ใหม่

  TKS หมายถึง เติบโต และขยายธุรกิจให้มีความเจริญรุ่งเรือง มั่นคง และพัฒนาอย่างยั่งยืน เหมือนต้นไม้ที่เติบโตอย่างมั่นคง แข็งแรง แผ่กิ่งก้านออกไปอย่างไม่สิ้นสุด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ไทยคูณสตีล ก้าวสู่องค์กรที่ทรงคุณค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Step Into A Valuable Organization And Environmentally Friendly)

 • ผลิตภัณฑ์ของ Thai Koon Steel Group ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

ค่านิยมองค์กร

ค่านิยมองค์กร

แบรนด์

แบรนด์

กลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยผลิตภัณฑ์ของเรา
(Go Green With Our Products)

ไทยคูณสตีล

ท่อไทยคูณสตีลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(TKS'S Eco-Friendly Pipe)

ไทยคูณสตีล

เหล็กฉากไทยคูณเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(TKS’S Eco-Friendly Slotted Angles)

นโยบายการบริหาร

นโยบายการบริหาร

เราจะพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประสิทธิผลในการผลิตสินค้าและบริการอย่างดีที่สุด เพื่อมุ่งไปสู่ระบบการบริการงานอย่างมีคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

ความรับผิดชอบ

ต่อลูกค้า

 1. เราจะปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้า สอดคล้องกับกฏหมายและข้อกำหนดของลูกค้าอย่างเคร่งครัด
 2. ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มความพึงพอใจในคุณภาพสินค้า
 3. ส่งมอบสินค้าตรงตามเวลาที่กำหนด

ต่อพนักงาน

เราจะให้ความสนับสนุนการทำงานและการบริหารจัดการแบบธรรมาธิบาล และปลูกฝังพนักงานทุกคนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในใจ เพื่อสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

ต่อสังคม

เราจะร่วมพัฒนาและช่วยเหลือสังคมไทย และสนับสนุนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้มั่นคงถาวรคู่แผ่นดินไทย

...

นโยบายคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม

สร้างสรรค์ธุรกิจให้มีคุณค่า

ด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พัฒนาความพร้อมด้านเทคโนโลยี

ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชน

บริษัทในเครือ

บริษัทในเครือ

...

บริษัท ไทยคูณสตีล จำกัด

 • ก่อตั้ง : 2518
 • ผู้ก่อตั้ง : นายบักคุง แซ่ตั้ง
 • ทุนจดทะเบียน : 240 ล้านบาท
 • ที่ตั้งโรงงาน : 299-300 หมู่ 9 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
...

บริษัท ไทยคูณเทรดเดอร์ จำกัด

 • ก่อตั้ง : 2533
 • ผู้ก่อตั้ง : นายบักคุง แซ่ตั้ง
 • ทุนจดทะเบียน : 40 ล้านบาท
 • ที่ตั้งสำนักงาน : 272/11-14 หมู่ 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
...

บริษัท ไทยคูณเชน จำกัด

 • ก่อตั้ง : 2561
 • ผู้ก่อตั้ง : คณะผู้บริหารบริษัทไทยคูณสตีล
 • ทุนจดทะเบียน : 50 ล้านบาท
 • ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 129/39 หมู่ 7 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Top