กิจกรรมเพื่อความยั่งยืน (ESG)

โครงการ "ต่อลมหายใจให้ช้าง สร้างลมหายใจคืนป่า"

  • 16 ธ.ค. 2566
  • ESG
  • Social
  • Share :

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2566 คุณสงวน สกุลวรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้เดินทางไปมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าพบคุณแสงเดือน ชัยเลิศ ผู้อำนวยการศูนย์บริบาลช้าง จังหวัดเชียงใหม่ และประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม เพื่อหารือการทำโครงการ “ต่อลมหายใจให้ช้าง สร้างลมหายใจคืนป่า” จุดประสงค์ในการจัดตั้งโครงการนี้ เพื่อให้ช้างในศูนย์บริบาลที่บาดเจ็บ ถูกถอดทิ้ง ได้รับการดูแลตลอดช่วงชีวิตที่อาศัยอยู่ในศูนย์บริบาลแห่งนี้โดยได้รับการดูแลแบบอิสระ และเป็นไปตามธรรมขาติมากที่สุด อีกทั้งยังมีโครงการย่อยคือการปลูกต้น เพาโลเนียเพื่อดูดซับคาร์บอน และปลูกต้นอ้อย จำนวน 60 ไร่ เพื่อเป็นอาหารช้างในมูลนิธิอีกด้วย

กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์และอุทิศตนเพื่อปกป้องช้างไทยและช่วยเหลือช้างพิการกว่า 120 เชือก นอกจากนี้ยังได้ช่วยเหลือดูแลและสร้างศูนย์พักพิงให้กับสุนัจจรจัดมากกว่า 600 ตัว, แมวที่ถูกทารุณกรรมและถู

วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566 บริษัท ไทยคูณสตีล จำกัด และนายชัชพล แก้ววงศ์วาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย รวมทั้งคณะครูและนักเรียนได้ดำเนินการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ The Coffee Action Learning

Top