กิจกรรมเพื่อความยั่งยืน (ESG)

มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

  • 24 พ.ย. 2566
  • ESG
  • Social
  • Share :

มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์และอุทิศตนเพื่อปกป้องช้างไทยและช่วยเหลือช้างพิการกว่า 120 เชือก นอกจากนี้ยังได้ช่วยเหลือดูแลและสร้างศูนย์พักพิงให้กับสุนัจจรจัดมากกว่า 600 ตัว, แมวที่ถูกทารุณกรรมและถูกทอดทิ้งมากกว่า 2,800 ตัว ม้าแก่และม้าพิการมากกว่า 23 ตัว วัวและควายมากกว่า 300 ตัว กระต่ายมากกว่า 300 ตัว หมูป่ามากกว่า 200 ตัว และยังมีสัตว์อื่นๆอีกมากมาย รวมทั้งสิ้นที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม มีสัตว์ที่ดูแลมากกว่า 5,000 ชีวิต

บริษัท ไทยคูณสตีล จำกัด ได้ให้ความช่วยเหลือและบริจาคให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องกันมาทุกๆปี จึงได้เดินทางไปที่ มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เพื่ออุปการะและบริจาคสนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้ดูแลและอุปถัมภ์ช้างพิการที่ได้รับอุบัติเหตุจากการเหยียบระเบิดทำให้ขาข้างซ้ายพิการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นระยะเวลา 15 ปี

กิจกรรมอื่นๆ

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2566 คุณสงวน สกุลวรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้เดินทางไปมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าพบคุณแสงเดือน ชัยเลิศ ผู้อำนวยการศูนย์บริบาลช้าง จังหวัดเชียงใหม่ และประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแว

วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566 บริษัท ไทยคูณสตีล จำกัด และนายชัชพล แก้ววงศ์วาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย รวมทั้งคณะครูและนักเรียนได้ดำเนินการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ The Coffee Action Learning

Top