กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

โครงการพลังงานสะอาด ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

  • 17 พ.ย. 2564
  • CSR
  • Share :

ไทยคูณเชน ได้ปรับกลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเทรนด์การดำเนินธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน (Sustainability) ที่ไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนาองค์กร แต่ต้องมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย จึงเลือกใช้ ‘พลังงานสะอาด’ เพื่อนำพาธุรกิจสู่ความยั่งยืน ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ไทยคูณเชน ได้ดำเนินโครงการ “โซลาร์ รูฟท็อป หรือ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ร่วมกับ บริษัท อีโคเทค พาร์ท จำกัด โดยโครงการพลังงานสะอาดนี้ นอกจากจะช่วยให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน แล้ว ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อย่างเต็มรูปแบบ สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ที่ต้องการสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 อีกด้วย โดยโครงการ Solar Rooftop ของไทยคูณเชน ได้เสร็จสมบูรณ์ และใช้งานอย่างเต็มรูปแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมอื่นๆ

กลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล  ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ต่อชีวิต ให้เพื่อนมนุษย์ ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล โดย คุณสงวน สกุลวรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมเซ็นต์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU : Memorandum of Understanding)

Top