กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

บริจาคถังบรรจุออกซิเจนให้แก่ รพ. พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ จ. สมุทรปราการ

  • 19 ก.ค. 2564
  • CSR
  • Share :
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ของประเทศขณะนี้ ทำให้ทางโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ เผชิญกับปัญหาการขาดแคลน ถังบรรจุออกซิเจน สำหรับใช้รักษาผู้ป่วยอาการหนัก และผู้ป่วยขั้นวิกฤต บริษัท ไทยคูณสตีล จำกัด และบริษัทในเครือ จึงได้จัดหาอย่างเร่งด่วน ถังบรรจุออกซิเจน จำนวน 31 ถัง และรีบทำการส่งมอบ ให้แก่ ทางโรงพยาบาล ฯ ทันที เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นี้

กิจกรรมอื่นๆ

กลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล  ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ต่อชีวิต ให้เพื่อนมนุษย์ ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล โดย คุณสงวน สกุลวรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมเซ็นต์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU : Memorandum of Understanding)

Top