กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้เดินทางไปเยี่ยมชม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 23-24-25 กุมภาพันธ์ 2566

  • 23 ก.พ. 2566
  • News
  • Share :

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล และบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ “เอสเอสไอ” ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนรายแรกของประเทศไทย และผู้ผลิตเหล็กแผ่นครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เป็นคู่ค้าพันธมิตรกันมาอย่างยาวนาน และได้รับเกียรติให้คณะผู้บริหาร กลุ่มพนักงานของกลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล เข้าเยี่ยมชมโรงงานและศึกษาดูงานในกระบวนการผลิตแผ่นเหล็กรีดร้อน และแผ่นเหล็กรีดเย็น รวมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมท่าเรือน้ำลึกที่เป็นธุรกิจให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชนสำหรับเรือเดินทะเลและเรือบรรทุกสินค้าทั่วไป ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมเหล็กในการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็ก ตลอดจนได้เข้าร่วมประชุม ปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ทางธุรกิจ เพื่อมุ่งสู่การเติบโตด้วยกันอย่างยั่งยืน

ข่าวอื่นๆ

วิศวลาดกระบัง จัดเสวนาพิเศษสร้างแรงบันดาลใจแก่น้องนักศึกษา ในหัวข้อ “เสวนาประสบการณ์การทำงานจากศิษย์เก่า”

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ปี 2022 จากโครงการ Samutprakarn Labour Management Excellence Award 2022

Top