งานเสวนา “ นวัตกรรม และ ESG ความท้าทายสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน ”

  • 22 มี.ค 2567
  • News
  • Share :
งานเสวนา “ นวัตกรรม และ ESG ความท้าทายสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน ”
จัดโดย ธนาคารกรุงไทย วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 10.45 – 12.00 น. ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมชาเทรียม แกรนด์ กรุงเทพฯ

จากการพบปะใกล้ชิด และเสวนา ระหว่าง
สยามโกลบอลเฮ้าส์ และ บริษัท ไทยคูณฯ ในครั้งนี้

มีนโยบายและแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ในทิศทางเดียวกันแบบ ESG

ตามหลักเกณฑ์การซื้อ และนำสินค้าเข้ามาขายในธุรกิจของ Global House ควรเป็นผู้ผลิตที่เป็น Green Product มี ESG ทั้ง ระบบ ซึ่ง ไทยคูณฯ เป็นผู้นำในการผลิตกลุ่มสินค้าเหล็ก
สำเร็จรูปที่มี ESG และมีความพร้อมที่สุด ที่จะสนับสนุนหลักเกณฑ์นี้จากทาง Global House

ทางธนาคารกรุงไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการสนับสนุนคู่ค้า ระหว่าง สยามโกลบอลเฮ้าส์ และ บริษัท ไทยคูณฯ ให้เป็น คู่ค้าที่แนบแน่น ยั่งยืน และเพิ่มพูน ต่อไปในภายภาคหน้า

#ESG #thaikoonsteelgroup #Globalhouse #KTB

ข่าวอื่นๆ

กลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อแสดงความเคารพและนับถือผู้บริหารขององค์กร ด้วยการอวยพร และขอขมาทั้งกาย วาจา ใจ

SSAB ผู้ผลิตเหล็กกล้าที่ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ รายแรกของโลก เข้าเยี่ยมชมบริษัท ไทยคูณสตีล เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567

Top