สืบสานประเพณีสงกรานต์ ไทย (คูณ) อย่างยั่งยืน ๒๕๖๗

  • 9 เม.ย. 2567
  • News
  • Share :
กลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์  เพื่อแสดงความเคารพและนับถือผู้บริหารขององค์กร ด้วยการอวยพร และขอขมาทั้งกาย วาจา ใจ  ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสอดรับตามนโยบายความยั่งยืน โดยใช้น้ำ ดอกไม้ ลดลงมากว่า 50% อีกทั้งยังตั้งเป้าหมายไม่ให้เกิดขยะจากการทำกิจกรรม 100% โดยนำน้ำจากกิจกรรมมาใช้รดน้ำต้นไม้ภายในบริษัท ส่วนดอกไม้จะนำมาทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อบำรุงต้นไม้ภายในองค์กรต่อไป

ข่าวอื่นๆ

งานเสวนา “ นวัตกรรม และ ESG ความท้าทายสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน ” จัดโดย ธนาคารกรุงไทย วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 10.45 – 12.00 น. ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมชาเทรียม แกรนด์ กรุงเทพฯ

SSAB ผู้ผลิตเหล็กกล้าที่ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ รายแรกของโลก เข้าเยี่ยมชมบริษัท ไทยคูณสตีล เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567

Top