กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้รับเกียรติจาก คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้ร่วมสนับสนุนในโครงการ CREATIVE STARTUP 2024  SEASON 3. ณ SCBX NEXT TECH 4th Floor Siam Paragon.

  • 16 มิ.ย. 2567
  • News
  • Share :

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล  โดย คุณสงวน  สกุลวรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร ได้รับเกียรติจาก คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้ร่วมสนับสนุนในโครงการ CREATIVE STARTUP 2024  SEASON 3. ณ SCBX NEXT TECH 4th Floor Siam Paragon. โดยในการงานโครงการนี้ คุณสงวน  สกุลวรรัตน์ ได้กล่าวถึงแนวคิดและแสดงวิสัยทัศน์ของ THAI KOON STEEL BEYOND GOOD STEEL ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจโดยเน้นการทำธุรกิจร่วมคู่ค้าก็คือ การเป็น Partner Business และแนวความคิดของ Beyond Good Steel, Good Hand, Good Head, Good Heart และ Good Hope ที่จะทำให้เกิดคุณค่าทวีคูณในการดำเนินงานทางด้านธุรกิจ ทางด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

ข่าวอื่นๆ

วันที่ 24 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2567 ณ. สนามอินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก กรุงเทพฯ สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ได้จัดงาน “มวยสากลไทย สู่เวทีโอลิมปิก” ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมวยสากลเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิก (สนามที่ 2 ประเทศไทย) : 2nd World Qualif

กลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อแสดงความเคารพและนับถือผู้บริหารขององค์กร ด้วยการอวยพร และขอขมาทั้งกาย วาจา ใจ

Top