กิจกรรมเพื่อความยั่งยืน (ESG)

โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย

  • 22 พ.ย. 2566
  • ESG
  • Social
  • Share :

วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566 บริษัท ไทยคูณสตีล จำกัด และนายชัชพล แก้ววงศ์วาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย รวมทั้งคณะครูและนักเรียนได้ดำเนินการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ The Coffee Action Learning เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเกษตรและการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแปรรูปกาแฟ ซึ่งจะทำให้มีผลผลิตจากการแปรรูปกาแฟออกมาอย่างสม่ำเสมอ มีคุณภาพที่ดีเป็นที่ต้องการของตลาด และเป็นทางเลือกที่จะช่วยให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งได้ร่วมส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับกาแฟแบบครบวงจร การนำเอากากกาแฟที่เหลือทิ้งมา Recycle ให้เป็นผลิตภัณฑ์สบู่ จานรองแก้ว ถุงดับกลิ่น และภาพวาดจากกาแฟ

โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย จึงเป็นสถานศึกษาที่เสมือนเป็นแหล่งความรู้ ปลูกฝังเยาวชนในชุมชน ให้เติบโตเป็นชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ทางบริษัท ไทยคูณสตีล จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการเสริมสร้างอาชีพและพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ ต่อยอดความรู้ไปสู่การพัฒนาวิชาชีพ นำนวัตกรรมไปสู่ชุมชนและยังสามารถเชื่อมโยงชุมชนเข้ากับโรงเรียนที่เป็นแหล่งความรู้แบบยั่งยืนได้

กิจกรรมอื่นๆ

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2566 คุณสงวน สกุลวรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้เดินทางไปมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าพบคุณแสงเดือน ชัยเลิศ ผู้อำนวยการศูนย์บริบาลช้าง จังหวัดเชียงใหม่ และประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแว

มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์และอุทิศตนเพื่อปกป้องช้างไทยและช่วยเหลือช้างพิการกว่า 120 เชือก นอกจากนี้ยังได้ช่วยเหลือดูแลและสร้างศูนย์พักพิงให้กับสุนัจจรจัดมากกว่า 600 ตัว, แมวที่ถูกทารุณกรรมและถู

Top