SSAB ผู้ผลิตเหล็กกล้าที่ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ รายแรกของโลก เข้าเยี่ยมชมบริษัท ไทยคูณสตีล เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567

  • 21 มี.ค 2567
  • News
  • Share :
 SSAB (office in Malaysia & Thailand) (Head office อยู่ที่สวีเดน) มาเยี่ยมชมบริษัท ไทยคูณสตีล ด้วยวัตถุประสงค์

1) อยากมาเยี่ยมไทยคูณ 
2) สนใจในวิสัยทัศน์ของบริษัทเรื่อง ESG เพราะไม่เคยมีืบริษัทผู้ผลิตท่อเหล็กใน ASEAN ให้ความสำคัญและคุยกับเขาในเรื่อง ESG โดยเฉพาะ เหล็กที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ หรือ ไม่ปล่อยเลย 
3) เจรจาพูดคุยที่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจ ที่จะทำการค้าร่วมกันในอนาคต

SSAB เป็นผู้ผลิตรายแรกของโลก ที่ผลิตเหล็กกล้าที่ปล่อยคาร์บอนเป็น0จากพลังงานที่ไร้ฟอสซิล

ข่าวอื่นๆ

กลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อแสดงความเคารพและนับถือผู้บริหารขององค์กร ด้วยการอวยพร และขอขมาทั้งกาย วาจา ใจ

งานเสวนา “ นวัตกรรม และ ESG ความท้าทายสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน ” จัดโดย ธนาคารกรุงไทย วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 10.45 – 12.00 น. ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมชาเทรียม แกรนด์ กรุงเทพฯ

Top