บริษัท ไทยคูณสตีล ได้รับมอบใบเกียรติบัตร จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ที่ให้การสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง

  • 13 มี.ค 2567
  • News
  • Share :
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2567 ณ. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบใบเกียรติบัตร ให้กับบริษัท ไทยคูณสตีล จำกัด ที่ให้การสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านการช่วยเหลือสังคม กิจกรรม CSR กิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงให้การสนับสนุนด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา

ข่าวอื่นๆ

กลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อแสดงความเคารพและนับถือผู้บริหารขององค์กร ด้วยการอวยพร และขอขมาทั้งกาย วาจา ใจ

งานเสวนา “ นวัตกรรม และ ESG ความท้าทายสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน ” จัดโดย ธนาคารกรุงไทย วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 10.45 – 12.00 น. ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมชาเทรียม แกรนด์ กรุงเทพฯ

Top