โครงการ Capacity Development on Ecolabel Establishment for Lao PDR, Cambodia, and Bhutan

  • 23 ม.ค. 2567
  • News
  • Share :

วันที่ 23 มกราคม 2567 ทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำทีมโดย ดร.ฉัตรตรี ภูรัต ผู้อำนวยการฝ่ายฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อม และคณะทีมงานของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้ดำเนินโครงการ Capacity development on Ecolabel establishment for Lao PDR, Cambodia, and Bhutan ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานมาตรฐานจากประเทศภูฏาน นำโดย Miss. Cheki Zangmo, Mr. Jigme Wangchuk ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ผลิตเหล็กของประเทศภูฏาน ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานและศึกษาดูงานในโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ที่ได้ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งมีความตระหนักให้ความสำคัญด้านกระบวนการผลิตเหล็กรูปพรรณและโซ่เหล็ก ซึ่งมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ในกลุ่มค้าเหล็กที่สนใจการดำเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป

ข่าวอื่นๆ

กลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อแสดงความเคารพและนับถือผู้บริหารขององค์กร ด้วยการอวยพร และขอขมาทั้งกาย วาจา ใจ

งานเสวนา “ นวัตกรรม และ ESG ความท้าทายสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน ” จัดโดย ธนาคารกรุงไทย วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 10.45 – 12.00 น. ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมชาเทรียม แกรนด์ กรุงเทพฯ

Top