“ Thai Koon Chain For Tomorrow “  เป็นภาพยนตร์สั้น เรื่องแรกของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก บริษัทไทยคูณสตีล กรุ๊ป ที่สร้างขึ้นจากเค้าโครงจริง และ ได้ถูกฉายให้กับพนักงานบริษัทไทยคูณสตีล กรุ๊ป

  • 8 ก.ย. 2566
  • News
  • Share :
“หากกล้าที่จะริเริ่ม กล้าที่จะแตกต่าง เราจึงเป็น Originals ของวงการค้าเหล็กไทย ที่เปิดมิติใหม่แห่งนวัตกรรมข้ามอุตสาหกรรม ระหว่างอุตสาหกรรมการผลิตท่อเหล็กและสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ร่วมมือผลักดันสร้างการรับรู้สู่การเปลี่ยนแปลงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดการรับรู้ จดจำ เห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมเหล็กของไทย สามารถเชื่อมต่อเข้ากับภาคอุตสาหกรรมอื่นให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน
              “ Thai Koon Chain For Tomorrow “  เป็นภาพยนตร์สั้น เรื่องแรกของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก บริษัทไทยคูณสตีล กรุ๊ป ที่สร้างขึ้นจากเค้าโครงจริง และ ได้ถูกฉายให้กับพนักงานบริษัทไทยคูณสตีล กรุ๊ป ได้รับชมครั้งแรกไปพร้อมๆกัน และยังมีกิจกรรมขับร้องเพลงที่ถูกแต่ง เรียบเรียงขึ้น โดยสื่อถึง ห่วงโซ่ ที่คล้องใจกันเหนียวแน่น เปรียบสเหมือนทุกๆคนในไทยคูณสตีลกรุ๊ป รวมกันเป็นหนึ่งเดียว พร้อมที่จะจับมือกันผ่านพ้นไปได้ทุกอุปสรรค

ข่าวอื่นๆ

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้รับเกียรติจาก คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้ร่วมสนับสนุนในโครงการ CREATIVE STARTUP 2024  SEASON 3. ณ SCBX NEXT TECH 4th Floor Siam Paragon.

วันที่ 24 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2567 ณ. สนามอินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก กรุงเทพฯ สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ได้จัดงาน “มวยสากลไทย สู่เวทีโอลิมปิก” ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมวยสากลเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิก (สนามที่ 2 ประเทศไทย) : 2nd World Qualif

Top