ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสถาปนิก'66

  • 25 เม.ย. 2566
  • News
  • Share :

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสถาปนิก'66 ที่เริ่มขึ้นในวันเป็นวันแรกของงาน ถือเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างและพัฒนาอนาคตของอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรมในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างแนวคิดใหม่ๆ ในการออกแบบและสร้างสรรค์พื้นที่สำหรับการใช้ชีวิตที่ยั่งยืน และสร้างความสุขสำหรับคนไทยทุกคน

ในวันนี้คุณสงวน สกุลวรรัตน์ กรรมการบริหารของกลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล ได้ร่วมสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวคิดและที่มาในการเข้าร่วมงาน และไอเดียในการสร้าง Thematic Pavilion ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของงานวันนี้

กลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล เป็นบริษัทที่ได้แสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการเริ่มต้นและเป็นผู้นำในการช่วยเหลือโลกของเราให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของความเป็นกลางในคาร์บอน หรือ Net Zero โดยเน้นการสร้างโครงสร้างและการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ พร้อมกับการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างพื้นที่สำหรับการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ในปี 2057 ซึ่งจะเป็นปีที่ครบวาระ 100ปี ของบริษัทอีกด้วย

ข่าวอื่นๆ

TKS x TPP ร่วมกับ Context Studio ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานจนคว้ารางวัล “The Thematic Pavilion of The Year 2023” จากงานสถาปนิก’66

งานนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เห็นนวัตกรรมและความก้าวหน้าในวงการสถาปัตยกรรมของไทย

Top