รับใบรับรองระบบบริหารจัดการด้านแรงงานดีเด่นปี 2022

  • 8 ธ.ค. 2565
  • News
  • Share :

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ปี 2022 จากโครงการ Samutprakarn Labour Management Excellence Award 2022 ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ โดยคุณณัฐชา วรรณกิจ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของบริษัท ไทยคูณสตีล ได้เป็นตัวแทน เพื่อรับรางวัลนี้ จาก นายวันขัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พศ. 2565 ที่ห้องประชุมกองการการศึกษา เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่

ข่าวอื่นๆ

กลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อแสดงความเคารพและนับถือผู้บริหารขององค์กร ด้วยการอวยพร และขอขมาทั้งกาย วาจา ใจ

งานเสวนา “ นวัตกรรม และ ESG ความท้าทายสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน ” จัดโดย ธนาคารกรุงไทย วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 10.45 – 12.00 น. ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมชาเทรียม แกรนด์ กรุงเทพฯ

Top