รับใบรับรองระบบบริหารจัดการด้านแรงงานดีเด่นปี 2022

  • 8 ธ.ค. 2565
  • News
  • Share :

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ปี 2022 จากโครงการ Samutprakarn Labour Management Excellence Award 2022 ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ โดยคุณณัฐชา วรรณกิจ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของบริษัท ไทยคูณสตีล ได้เป็นตัวแทน เพื่อรับรางวัลนี้ จาก นายวันขัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พศ. 2565 ที่ห้องประชุมกองการการศึกษา เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่

ข่าวอื่นๆ

คุณสงวน สกุลวรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรจากโครงการ “ บุคคลคุณภาพแห่งปี 2022 (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2022 ) “.

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการพัฒนาธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Products Development), การควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) เเละโรงงานอัจฉริย

Top