กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

บริจาคท่อเหล็กให้แก่ รร. วัดศรีคัคณางค์

  • 19 ก.ค. 2565
  • CSR
  • Share :

บริษัท ไทยคูณสตีล จำกัด ได้บริจาคท่อเหล็ก จำนวน 997 กก.ให้แก่ โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์   อ. หนองเสือ  จ. ปทุมธานี

โดยตัวแทนบริษัทฯ ได้ส่งมอบท่อเหล็กให้แก่โรงเรียน เมื่อวันที่  19 กค. 2565  โดยท่อเหล็กเหล่านี้เพื่อสำหรับใช้ทำเรือนเพาะชำของโรงเรียนต่อไป 

กิจกรรมอื่นๆ

คณะอาจารย์สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมโรงงานกลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้เข้าร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการอนุรักษ์ป่าไม้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช จากโครงการ SEED BOMB เติมป่าเขียวด้วยการยิงเมล็ดพันธุ์พืช ปลูกป่าเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่ Net Zero

Top