กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

บริจาคโลหิต ต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์

  • 23 มิ.ย. 2565
  • CSR
  • Share :
กลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล  ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ต่อชีวิต ให้เพื่อนมนุษย์ ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565  โดยได้เชิญหน่วยงานสภากาชาดไทย  จ. สมุทรปราการ มารับบริจาคโลหิต ที่ห้องสันทนาการ ของบริษัท  ไทยคูณเชน จำกัด การบริจาคโลหิตถือเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่  โดยการบริจาคโลหิต 1 ครั้งสามารถช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยได้ถึง 3 คน กิจกรรมนี้เป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับ พนักงานในการเป็นผู้ให้  และเป็นผู้เสียสละ อีกทั้งรณรงค์การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมอื่นๆ

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล  ได้เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจก  กับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดตั้งโครงการปลูกป่า 65 ปี  65ไร่ มุ่งสู่ Net Zero คืนห่วงโซ่ชีวิตกลับสู่ธรรมชาติ

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจก กับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดตั้งโครงการปลูกป่า 65 ปี 65 ไร่ มุ่งสู่ Net Zero คืนห่วงโซ่ชีวิตกลับสู่ธรรมชาติ

Top