กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์

  • 31 มี.ค 2565
  • CSR
  • Share :

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล  โดยคุณสงวน สกุลวรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร  ได้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า  470,000  บาท  ให้แก่ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ   เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของแพทย์ และพยาบาลของโรงพยาบาล  โดยได้ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านี้    ให้แก่  นายแพทย์จอมเทพ หวังสันติตระกูล  ผู้อำนวยการ  รพ. พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์  เมื่อวันที่  31 มีค. 2565    โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์มีดังต่อไปนี้  เครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 12 Leads จำนวน 1 เครี่อง,  เครื่องควบคุมการไหลของสารละลายทางหลอดเลือดดำ  จำนวน 2 เครื่อง และ เครื่องวัดความดันโลหิตและวัดออกซิเจนในเลือดชนิดอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง

กิจกรรมอื่นๆ

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล  ได้บริจาคท่อเหล็กรักษ์โลก ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไทยคูณสตีล พร้อมเงินสด รวมมูลค่า 1,000,000 บาท

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล  โดย คุณสงวน  สกุลวรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคู่ค้าพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์    ได้ร่วมมือกันสนับสนุนการก่อสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร  เป็นมูลค่ารวม  3,306,400 บาท

Top