กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

กิจกรรมช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ. อยุธยา

  • 16 ต.ค. 2564
  • CSR
  • Share :
บริษัท ไทยคูณสตีล จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได้จัดถุงยังชีพ จำนวน 600 ชุด ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ จ. พระนครศรีอยุธยา โดยถุงยังชีพประกอบไปด้วยน้ำดื่ม ข้าวสาร และอาหารแห้ง รวมมูลค่า 205,600 บาท โดยเมื่อวันที่ 16 ตค. 2564 ตัวแทนบริษัทฯ ได้เดินทางไปส่งมอบถุงยังชีพทั้งหมดให้แก่ ผู้นำชุมชน ที่วัดสะตือพุทธไสยาสน์ อ. ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อทำการแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่อไป โดยทั้งหมดนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันครบรอบวันสวรรคตของพระองค์ท่าน วันที่ 13 ตุลาคม ด้วยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

กิจกรรมอื่นๆ

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล  โดยคุณสงวน สกุลวรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล  ได้บริจาคท่อเหล็กรักษ์โลก ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไทยคูณสตีล พร้อมเงินสด รวมมูลค่า 1,000,000 บาท

Top