กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

บริจาคเตียงสนามรอบ2 ให้แก่ รพ. พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ จ. สมุทรปราการ

  • 16 ส.ค. 2564
  • CSR
  • Share :
กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้บริจาคเตียงสนามเพิ่มเติม เป็นรอบที่ 2 จำนวน 40 เตียงพร้อมที่นอน หมอน และผ้าห่ม ให้แก่ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 โดยเตียงสนามทั้งหมดนี้ ผลิตขึ้นมาจาก สินค้าท่อเหล็กของบริษัท ไทยคูณสตีล ทั้งนี้เพื่อสำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด-19 โดยเฉพาะ

กิจกรรมอื่นๆ

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล  โดยคุณสงวน สกุลวรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล  ได้บริจาคท่อเหล็กรักษ์โลก ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไทยคูณสตีล พร้อมเงินสด รวมมูลค่า 1,000,000 บาท

Top