กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

บริจาคสร้างหอผู้ป่วยแรงดันลบให้แก่ คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล

  • 4 มิ.ย. 2564
  • CSR
  • Share :
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ระลอกใหม่ ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ทำให้หลายโรงพยาบาลเผชิญกับปัญหาการขาดแคลน เตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยขั้นวิกฤต บริษัท ไทยคูณสตีล จำกัด และบริษัทในเครือ จึงได้ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยแรงดันลบ สำหรับจัดหาเตียงผู้ป่วยอาการหนัก และอุปกรณ์การแพทย์ รวมมูลค่า 2,000,000 บาทถ้วน โดย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564 นายสงวน สกุลวรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล ได้ส่งมอบเงินบริจาค ให้แก่ คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เขตดุสิต กทม. สำหรับหอผู้ป่วยแรงดันลบนี้ ได้ปรับปรุงจากอาคารสูตินรีเวช เพื่อขยายการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ขั้นวิกฤต อย่างเร่งด่วน โดยหอนี้ออกแบบเพื่อควบคุมแรงดันภายใน ให้ต่ำกว่าภายนอก เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่อยู่ภายใน ไม่ให้แพร่กระจายสู่ภายนอก และฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ภายในหอผู้ป่วย ผ่านเครื่องฟอกอากาศ

กิจกรรมอื่นๆ

กลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล  ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ต่อชีวิต ให้เพื่อนมนุษย์ ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล โดย คุณสงวน สกุลวรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมเซ็นต์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU : Memorandum of Understanding)

Top