กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

บริจาคถุงยังชีพให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.บางจาก และ รพ.พระสมุทรเจดีย์ ฯ

  • 31 พ.ค. 2564
  • CSR
  • Share :
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดชองไวรัสโควิด–19 ระลอกใหม่ ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานภายในโรงพยาบาล ต้องทำงานอย่างหนัก อีกทั้งเป็นด่านหน้าในการรับมือการแพร่ระบาดในครั้งนี้ เพื่อเป็นกำลังใจ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ทาง บริษัท ไทยคูณสตีล จำกัด และ บริษัทในเครือ จึงได้มอบถุงยังชีพ โดยมีข้าวสาร และอาหารแห้ง ให้แก่ โรงพยาบาลบางจาก จำนวน 420 ชุด และ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ จำนวน 280 ชุด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 413,700 บาท

กิจกรรมอื่นๆ

กลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล  ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ต่อชีวิต ให้เพื่อนมนุษย์ ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล โดย คุณสงวน สกุลวรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมเซ็นต์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU : Memorandum of Understanding)

Top