บริจาค “ท่อเหล็กรักษ์โลก” ให้แก่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

  • Share :

16 มีค. 2565

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล  โดย คุณสงวน  สกุลวรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคู่ค้าพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์    ได้ร่วมมือกันสนับสนุนการก่อสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร  เป็นมูลค่ารวม  3,306,400 บาท  โดยเป็นเงินสดจำนวน 1,306,400 บาท  ผลิตภัณฑ์ ท่อเหล็กรักษ์โลก  ของ บริษัท ไทยคูณสตีล  มูลค่า 1,000,000 บาท  และคอนกรีตผสมเสร็จ ของบริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ มูลค่า 1,000,000 บาท

โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร นี้จะเป็นโรงพยาบาลเพื่อการรักษา    และศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์แบบครบวงจร  แห่งแรกในประเทศไทย   วัตถุประสงค์เพื่อลดการนำเข้าเทคโนโลยีทางการแพทย์ จากต่างประเทศ  โดยวิจัยและผลิตเอง    และส่งต่อเทคโนโลยีทางการแพทย์เหล่านี้   ไปยังโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศไทย    

โดย ท่อเหล็กรักษ์โลก ของบริษัท ไทยคูณสตีล  จะช่วยสนับสนุนระบบงานต่างๆของ รพ. เช่น   ระบบท่อดับเพลิง  โครงสร้างหลังคาอาคารต่างๆ  ลานจอดรถ  งานตกแต่งภายในอาคาร  เป็นต้น

Top