โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

"นวัตกรรม ที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
แห่งแรกในไทย"

เมื่อพูดถึง โรงพยาบาล เรื่องแรกที่หลายคนนึกถึงคงหนีไม่พ้น คือ ภาพจำในสมัยก่อนที่หลายคนมองว่าโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ดูอึดอัด อีกทั้งสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรต่อผู้ใช้บริการ แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป หลายองค์ประกอบก็ได้รับการพัฒนา ทำให้ปัจจุบันหลายโรงพยาบาลที่ถูกสร้างขึ้นมีการออกแบบที่สวยงามทั้งภายในและภายนอก เพื่อสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลเป็นมิตรต่อผู้เข้าใช้บริการ รวมถึง เอื้ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย และยัง คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

โครงการที่ผ่านมา

บริจาค “ท่อเหล็กรักษ์โลก” ให้แก่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

อ่านต่อ View more
Top