รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2022

  • 19 ต.ค. 2565
  • News
  • Share :

คุณสงวน สกุลวรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรจากโครงการ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2022 (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2022 )"

โดยพิธีมอบประกาศเกียรติคุณนี้ ได้จัดขึ้นที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565

โครงการ บุคคลคุณภาพแห่งปี 2022 นี้ ทางมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณ และเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว และชีวิตการทำงาน และเป็นผู้อุทิศตนทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านต่างๆ ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดี และควรค่าต่อการส่งเสริม จึงประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจนี้

ข่าวอื่นๆ

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ปี 2022 จากโครงการ Samutprakarn Labour Management Excellence Award 2022

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการพัฒนาธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Products Development), การควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) เเละโรงงานอัจฉริย

Top