กิจกรรมส่งมอบสินค้าเหล็กรีดร้อน ด้วยรถหัวลากฟลังงานไฟฟ้า100%

  • 8 มี.ค 2565
  • News
  • Share :

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "SLV EV LINE Truck รักษ์โลก" ของบริษัท เน็กซ์ พอทย์ จำกัด (มหาชน)  ซึ่งมีวัตถุประสงค์มุ่งสู่การเป็นโลจิสติกส์สีเขียว (Green Logistic) เพื่อลดปัญหามลพิษ ลดฝุ่นควัน PM 2.5  ลดภาวะโลกร้อน  โดยได้ใช้นวัตกรรมรถหัวลากพลังงานไฟฟ้า 100% ในกิจกรรมการขนส่ง

ในวันที่ 22 กพ. 2565 นี้  ได้เปิดตัวโครงการทางภาคปฎิบัติอย่างเป็นทางการ  ด้วยการขนส่งสินค้าเหล็กม้วนรีดร้อน จากบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสเตรียล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มาที่ บริษัท ไทยคูณสตีล จำกัด อ. พระประแดง  จ. สมุทรปราการ

ทางกลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ขอร่วมแสดงความยินดีและสนับสนุนโครงการ  โลจิสติกส์สีเขียว ของ บริษัท เน็กซ์ พอทย์ ที่เป็นรูปธรรมอย่างสมบูรณ์แบบนี้

สำหรับเหล็กม้วนรีดร้อน นี้ทางบริษัท ไทยคูณสตีล ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตท่อเหล็กรักษ์โลก (Green Steel Pipe) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ของกลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล  เพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยนิยาม "Go Green with Our Products" .

ข่าวอื่นๆ

"ป่าชายเลน" ถือเป็นแหล่งอาหาร แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ ที่มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศ

วิกฤตการณ์โลกร้อนที่เรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน เกิดจากการที่อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศ...

Top