สโลแกน

กลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล : เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยผลิตภัณฑ์ของเรา / Go Green With Our Products

ไทยคูณสตีล : ท่อไทยคูณสตีลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม / TKS'S Eco-Friendly Pipe

ไทยคูณเชน : ห่วงโซ่ชีวิต / Chain Of Life