รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ลวดเหล็กรีดเย็น, เหล็กแผ่น, ท่อเหล็กตัดสั้น สามารถผลิตตามขนาด และข้อกำหนดตามต้องการ โดยควบคุมเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน และ เกณฑ์การทดสอบ ตามเงื่อนไข และข้อตกลง เฉพาะงาน
งานลวดเหล็กรีดเย็น ควบคุมการผลิต ตามมาตรฐาน มอก. 747-2531 ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต สามารถผลิตได้ตั้งแต่ขนาด 2.0 มม. ถึง 8.0 มม. รับประกันงานคุณภาพ โดยทาง บริษัทฯ ได้รับใบรับรอง มอก. 747-2531 และ ใบรับรอง MIT (Made In Thailand)