โซ่เหล็ก

ประเภทโซ่เหล็ก

ผลิตภัณฑ์โซ่เหล็กของบริษัท ฯ ได้แยกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน ตามลักษณะการใช้งาน เนื่องจากมีคุณสมบัติการใช้งานที่แตกต่าง จึงใช้สัญญลักษณ์การค้า     และ   เป็นเครื่องหมายในการกำหนดลักษณะการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ นำไปใช้งานผิดประเภท โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ตารางข้อมูลทางเทคนิคและการรับน้ำหนัก. ข้อควรระวัง โซ่ทั้งสามประเภท ห้ามใช้สำหรับงานยกของขึ้นในระดับที่สูง จะเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินและชีวิต


คุณสมบัติโซ่เหล็ก

โซ่เหล็กเกรดธรรมดา

โซ่เหล็กเกรดธรรมดา ตรา มีคุณสมบัติการใช้งาน สำหรับงานประมง งานลากซุง งานชิงช้า งานแนวรั้วแบ่งเขต งานรัดสินค้าบนรถบรรทุก งานล็อคสิ่งของ เช่น ประตู รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ เครื่องจักร ลังบรรจุสิ่งของ เป็นต้น ชนิดโซ่มีให้เลือก 4 รูปแบบ ตามลักษณะการใช้งานที่ต้องการ คือ แบบธรรมดา แบบชุบซิงค์ แบบขัดขาว และ แบบชุบกัลวาไนซ์.

มีขนาดตั้งแต่ :

 4.5 มม. - 9 มม.

ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อควรระวัง ห้ามใช้สำหรับงานยกของขึ้นในระดับที่สูง จะเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินและชีวิต

โซ่เหล็กเกรดพิเศษ (โซ่รอก)

โซ่เหล็กเกรดพิเศษ ตรา มีคุณสมบัติสำหรับใช้ในงานวางจานรอก งานรัดยางล้อรถยนต์สำหรับขับเคลื่อนขึ้นและลงตามที่เนินสูง หรือภูเขา หรือเพื่อขับเคลื่อนผ่านหิมะ งานออกกำลังกาย ในส่วนการยกน้ำหนัก และการเพาะกาย และใช้สำหรับงานหนักทั่วไป เช่น งานชักลากไม้ ด้วยช้าง หรือ เครื่องจักร งานรัดสินค้าบนรถบรรทุก งานขนส่งสินค้า งานลำเลียงวัสดุอุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

มีขนาดตั้งแต่ :

 5 มม. - 12.7 มม.

ข้อมูลทางเทคนิค ข้อควรระวัง ห้ามใช้สำหรับงานยกของขึ้นในระดับที่สูง จะเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินและชีวิต

โซ่เหล็กมาตรฐานสูง เกรด 30, 70

โซ่เหล็กมาตรฐานสูง ตรา Proof Coil Chain เกรด 30, Transport Chain เกรด 70 มีคุณสมบัติแรงดึงขาด ( Breaking Strength) มีค่า 3-1/2 เท่า ถึง 4 เท่า ของขีดจำกัดการรับน้ำหนักของโซ่ (Working Load Limit) เหมาะสำหรับใช้ในงานลากรถยนต์ หรือลำเลียงวัสดุอุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรมหนัก ผลิตตามมาตรฐาน ASTM A413/A413M - 07 (American Standard of Testing Material) ของสหรัฐอเมริกา.

มีขนาดตั้งแต่ :

 5.5 มม. - 10 มม.

ข้อมูลทางเทคนิค ข้อควรระวัง ห้ามใช้สำหรับงานยกของขึ้นในระดับที่สูง จะเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินและชีวิต

โซ่เหล็กมาตรฐานสูง เกรด AS2321-2006

โซ่เหล็กมาตรฐานสูง ตรา เกรด AS 2321-2006 มีคุณสมบัติแรงดึงขาด ( Breaking Strength) มีค่า 3-1/2 เท่า ถึง 4 เท่า ของขีดจำกัดการรับน้ำหนักของโซ่ (Working Load Limit) เหมาะสำหรับใช้ในงานลากรถยนต์ หรือลำเลียงวัสดุอุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรมหนัก ผลิตตามมาตรฐาน AS 2321-2006 (Australian Standard ) ของประเทศออสเตรเลีย.

มีขนาดตั้งแต่ :

 6.0 มม. – 13 มม.

ข้อมูลทางเทคนิค ข้อควรระวัง ห้ามใช้สำหรับงานยกของขึ้นในระดับที่สูง จะเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินและชีวิต

โซ่สแตนเลส เกรด 304 / โซ่เหล็ก เกรด 43

สามารถผลิต โซ่สแตนเลส เกรด 304 /โซ่เหล็ก เกรด 43 ซึ่งผลิตตามมาตรฐาน ASTM A413/A413M-07 Grade 43 ด้วยเช่นเดียวกัน
สนใจสั่งทำ ติดต่อได้ที่แผนกขาย

มีขนาดตั้งแต่ :

 7.0 มม. - 13 มม.

ข้อมูลทางเทคนิค ข้อควรระวัง ห้ามใช้สำหรับงานยกของขึ้นในระดับที่สูง จะเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินและชีวิต