ข่าวสาร 2563

ส่งออกโซ่เหล็กมาตรฐานสากลไปยังประเทศเกาหลีใต้
8 พฤษภาคม 2563

บริษัท ไทยคูณเชน จำกัด ได้พัฒนาคุณภาพโซ่เหล็ก เกรด 30 ได้ตามมาตรฐานสากล จนได้รับความไว้วางใจ และสามารถส่งออกไปยังประเทศเกาหลีใต้ เป็นรายแร...

อ่านต่อ
บริจาคหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่ บุคคลากรทางการแพทย์
13 เมษายน 2563

กลุ่มพนักงานตัวแทน ไทยคูณสตีลกรุ๊ป ได้นำหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 1,500 ชิ้น ไปบริจาคให้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี, สถาบันบำราศนราดูร และ โรงพยาบา...

อ่านต่อ
รับมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณสนับสนุนโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ
1 เมษายน 2563

คุณปกรณ์ ทนขำ ผู้จัดการโรงงาน เป็นตัวแทนบริษัท ฯ ร่วมรับมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ จาก คุณวิโรจน์ โรจน์วัฒนชัย ผู้อำนวยการ สถาบันเหล็ก และเหล็กกล้าแ...

อ่านต่อ
ส่งออกโซ่เหล็กมาตรฐานสากลไปยังต่างประเทศรายแรกในประเทศไทยในรูปแบบผู้ผลิต OEM
7 มีนาคม 2563

บริษัท ไทยคูณเชน จำกัด ได้ทำการส่งออกโซ่เหล็กมาตรฐานสากลไปยังต่างประเทศ โดยเป็นในรูปแบบผู้ผลิต OEM (Original Equipment Manufacturer) เป็นรายแ...

อ่านต่อ
งานเปิดตัว บริษัท ไทยคูณเชน จำกัด
13 กุมภาพันธ์ 2563

ไทยคูณสตีลกรุ๊ป ได้เฉลิมฉลองการเปิดตัว บริษัท ไทยคูณเชน จำกัด ซึ่งป็นบริษัทย่อยในเครือ โดย ไทยคูณเชน เป็นผู้ผลิตโซ่เหล็ก โซ่อัลลอย เกรด มาตร...

อ่านต่อ