ข่าวสาร 2558

กิจกรรมช่วยเหลือเด็กกำพร้าและยากจน ที่วัดสระแก้ว จ. อ่างทอง
27 ธันวาคม 2558

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารบริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได้ถวายข้าวสารอาหารแห้ง รวมทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค แก่...

อ่านต่อ
กิจกรรม กีฬาสีของพนักงานไทยคูณสตีลกรุ๊ป
18 ธันวาคม 2558

ที่ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2558 พนักงานไทยคูณสตีลกรุ๊ป ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาสี เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี และมิตรภาพที่ด...

อ่านต่อ
กิจกรรมทำบุญโรงงานประจำปี
23 พฤศจิกายน 2558

ที่ห้องสันทนาการของบริษัท เมื่อวันที่ 23 พย. 2558 ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได้ร่วมกันทำบุญโรงงานประจำปี ...

อ่านต่อ
กิจกรรมทอดกฐิน
22 พฤศจิกายน 2558

ที่สำนักสงฆ์โพธิปักขิยธรรม อ. สระโบสถ์ จ. ลพบุรี เมื่อวันที่ 22 พย. 2558 ผู้บริหารบริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได้ร่วมกันทำ...

อ่านต่อ
กิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ปีที่ 8
19 มิถุนายน 2558

ที่วัดพระบาทน้ำพุ จ. ลพบุรี เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2558 ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได้ร่วมกันถวายปัจจัยและส...

อ่านต่อ
กิจกรรมสืบต่อพระพุทธศาสนาปีที่ 8
16 มิถุนายน 2558

ที่วัดไทยสิริราชคฤห์ เมืองราชคฤห์ – นาลันทา ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 16 มิย. 2558 ผู้บริหารบริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได้น...

อ่านต่อ
กิจกรรมอาราธนาพระพุทธรูป ไปประดิษฐานที่บริษัทฯ
30 พฤษภาคม 2558

เมื่อวันที่ 30 – 31 พค. 2558 ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได้ร่วมกันอัญเชิญพระพุทธรูปจากโรงหล่อพระบุญชูปฎิมาพ...

อ่านต่อ
กิจกรรมช่วยเหลือโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์
9 พฤษภาคม 2558

ที่ รพ. พุทธโสธร จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2558 ผู้บริหารบริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได้มอบให้ตัวแทนของบริษัทฯ มอบ...

อ่านต่อ
กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติธรรมสำหรับชาวพม่าในประเทศไทย
11 เมษายน 2558

ที่วัดชมนิมิตร จ. สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2558 ผู้บริหาร บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนค่าน้ำ ...

อ่านต่อ
กิจกรรมสร้างพระพุทธรูป
29 มีนาคม 2558

ที่โรงหล่อพระบุญชูปฏิมาพร บางแคเหนือ จ.กรุงเทพฯ. เมื่อวันที่ 29 มี.ค.2558 ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือฯ ไ...

อ่านต่อ