ข่าวสาร

กิจกรรมบำรุงพระพุทธศาสนา
27 กันยายน 2557

ที่วัดพญาเย็นพุทธาราม และ วัดศิมาลัยทรงธรรม อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 กย. 2557 บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได้บ...

อ่านต่อ
กิจกรรมช่วยเหลือคนพิการไทย
25 กันยายน 2557

ที่ จ. นนทบุรี เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2557 บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จก. ได้บริจาคท่อเหล็ก จำนวน 15,000 กก. มูลค่า 340,000 บาท ให้แก่โรงงานไทยวีล (โร...

อ่านต่อ
กิจกรรมช่วยอนุรักษ์ช้างไทยปีที่ 6
19 กันยายน 2557

ที่ศูนย์บริบาลช้าง ต. กิ๊ดช้าง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได้บริจาคท่อเหล็ก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ...

อ่านต่อ
กิจกรรมบำรุงพระพุทธศาสนา
29 สิงหาคม 2557

ที่วัดศิมาลัยทรงธรรม ต. หมูสี อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 สค. 2557 บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได้บริจาคท่อเหล็...

อ่านต่อ
กิจกรรม ฟุตบอลประเพณีประจำปี
23 สิงหาคม 2557

ของพนักงานไทยคูณสตีลกรุ๊ป ที่ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2557 บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และ บริษัท เค แอนด์ เอส สตีลไพพ์ จำกัด ได้ร่วมกั...

อ่านต่อ
กิจกรรมไถ่ชีวิตโค
12 สิงหาคม 2557

ที่วัดราชโอรส เขตจอมทอง จ. กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 สค. 2557 ผู้บริหารบริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได้ไถ่ชีวิตแม่โค จำนวน 3 ตั...

อ่านต่อ
กิจกรรมบูรณะวัดปาลิไลยวัน หุบเขาฉลาก
29 กรกฎาคม 2557

จ. ชลบุรี เมื่อวันที่ 29 กค. 2557 ผู้บริหารบริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได้ส่งมอบ ป้ายชื่อวัด ชุดใหม่ ต่อหลวงพ่อมนตรี ท่านเ...

อ่านต่อ
กิจกรรมทอดผ้าป่า
15 มิถุนายน 2557

ที่สำนักสงฆ์โพธิปักขิยธรรม อ. สระโบสถ์ จ. ลพบุรี เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2557 ผู้บริหารบริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และ บริษัทในเครือฯ ได้ร่วมกั...

อ่านต่อ
กิจกรรมช่วยเหลือโรงเรียนเพื่อการศึกษาเด็กไทย
4 มิถุนายน 2557

ที่วัดชมนิมิตร จ. สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2557 ผู้บริหารบริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได้ส่งมอบหลังคาใหม่ของโรงอาหา...

อ่านต่อ
กิจกรรมสืบต่อพระพุทธศาสนาปีที่ 7
30 พฤษภาคม 2557

ที่วัดไทยสิริราชคฤห์ เมืองราชคฤห์ – นาลันทา ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 30 พค. 2557 ผู้บริหารบริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได้นิ...

อ่านต่อ