ข่าวสาร

กิจกรรมสืบต่อพระพุทธศาสนาปีที่ 7
30 พฤษภาคม 2557

ที่วัดไทยสิริราชคฤห์ เมืองราชคฤห์ – นาลันทา ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 30 พค. 2557 ผู้บริหารบริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได้นิ...

อ่านต่อ
กิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ปีที่ 7
20 พฤษภาคม 2557

ที่วัดพระบาทน้ำพุ จ. ลพบุรี เมื่อวันที่ 20 พค. 2557 ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได้ร่วมกันถวายปัจจัยและสิ...

อ่านต่อ
กิจกรรมสมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น
24 เมษายน 2557

ที่โรงแรมมณเฑียรริเวอรไซด์ กทม. เมื่อวันที่ 24 เม.ย. .2557 นายสงวน สกุลวรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และดำรงตำแหน่...

อ่านต่อ
กิจกรรมบำรุงพระพุทธศาสนา
30 มีนาคม 2557

ที่วัดป่าพุทธอุทยานเขาถ้ำหมี อ. ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2557 ผู้บริหารบริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได้ร่ว...

อ่านต่อ
กิจกรรมทำบุญโรงงานประจำปี
30 พฤศจิกายน 2556

ที่ห้องสันทนาการของบริษัท เมื่อวันที่ 30 พย. 2556 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได้ร่วมกันทำบุญโรงงานประจำป...

อ่านต่อ
กิจกรรมทอดกฐิน ที่สำนักสงฆ์โพธิปักขิยธรรม
17 พฤศจิกายน 2556

อ. สระโบสถ์ จ. ลพบุรี เมื่อวันที่ 17 พย. 2556 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได้ร่วมกันทำบุญทอดกฐิน ที่ส...

อ่านต่อ
กิจกรรมร่วมกับกองทัพบกช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
17 ตุลาคม 2556

อ. บางคล้า จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 17 ตค. 2556 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได้ร่วมกับกองทัพบก จัดส่งถ...

อ่านต่อ
กิจกรรมช่วยอนุรักษ์ช้างไทย
12 กันยายน 2556

ที่ศูนย์บริบาลช้าง ต. กิ๊ดช้าง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กย. 2556 บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได้บริจาคท่อเหล็...

อ่านต่อ
กิจกรรมบำรุงพระพุทธศาสนา
1 สิงหาคม 2556

ที่วัดปาลิไลยวัน จ. ชลบุรี ช่วงเวลาตั้งแต่เดือน มค. 2556 ถึง เดือน สค. 2556 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครื...

อ่านต่อ
กิจกรรมสืบต่อพระพุทธศาสนาปีที่ 6
17 พฤษภาคม 2556

ที่วัดไทยสิริราชคฤห์ เมืองราชคฤห์-นาลันทา ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2556 ผู้บริหารบริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได้น...

อ่านต่อ