ข่าวสาร

บริจาคน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนโครงการ “Bike อุ่นไอรัก” ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
22 พฤศจิกายน 2561

ในโอกาสพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในวันที่ 9 ธ.ค. 2561 ที่จะถึงนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินไปท...

อ่านต่อ
กิจกรรมทอดกฐิน
28 ตุลาคม 2561

ผู้บริหาร และ พนักงาน บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือ ได้ร่วมกันทำบุญทอดกฐิน ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ. ดำเนินสะดวก จ. ราชบุร...

อ่านต่อ
กิจกรรมบริจาคเครื่องช่วยหายใจให้แก่ รพ. บางปะกง
3 สิงหาคม 2561

บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด ได้บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจ ให้แก่หอผู้ป่วยวิกฤติ ( ICU ) โรงพยาบาล บางป...

อ่านต่อ
กิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ปีที่ 10 ที่วัดพระบาทน้ำพุ จ. ลพบุรี
28 มิถุนายน 2561

ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได้ร่วมกันถวายปัจจัยและสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่อยู่ในควา...

อ่านต่อ
สนับสนุนโครงการผ่าตัดตาต้อกระจกผู้สูงอายุ ที่ รพ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา
22 มิถุนายน 2561

ผู้บริหาร บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด ได้ร่วมทำบุญ โครงการผ่าตัดตาต้อกระจกผู้สูงอายุ ที่รพ. บางปะกง อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 22 ...

อ่านต่อ
กิจกรรมสืบต่อพระพุทธศาสนาปีที่ 11 ที่วัดไทยสิริราชคฤห์ เมืองราชคฤห์ – นาลันทา ประเทศอินเดีย
23 พฤษภาคม 2561

ผู้บริหารบริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได้นิมนต์พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดไทยสิริราชคฤห์ เมืองราชคฤห์ รัฐพิหาร ปร...

อ่านต่อ
กิจกรรมช่วยเหลือเด็กกำพร้าและยากจน ที่วัดสระแก้ว จ. อ่างทอง
6 มกราคม 2561

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได้ถวายข้าวสารอาหารแห้ง รวมทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค แก่พระมหาไพเราะ ฐิตสีโล...

อ่านต่อ
กิจกรรม แจกฟรีข้าวสารหอมมะลิให้แก่ชุมชนบริเวณรอบบริษัทฯ เพื่อถวายเป็นราช สักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
17 ธันวาคม 2560

จากโครงการรวมพลังซื้อข้าวช่วยชาวนา ด้วยเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานปณิธาน ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ทรงอุทิศ พระวรกายช่วยเหลือชาวนาไทย ทางบริษัทฯ ได้เดินทา...

อ่านต่อ
กิจกรรม มอบข้าวสารหอมมะลิให้เป็นสาธารณะประโยชน์ แก่ วัด โรงพยาบาล สมาคมเด็กกำพร้า สถานคุ้มครองคนพิการ เพื่อถวายเป็นราช สักการะต่อ ในหลวง รัชกาลที่ 9
7 ธันวาคม 2560

ด้วยตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงอุทิศ พระวรกายช่วยเหลือชาวนาไทย เพื่อให้ชาวนามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพียงพอที่จะเล...

อ่านต่อ
กิจกรรม กีฬาสีของพนักงานไทยคูณสตีลกรุ๊ป
2 ธันวาคม 2560

ที่จ. สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2560 พนักงานไทยคูณสตีลกรุ๊ป ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาสี เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี และมิตรภาพที่ด...

อ่านต่อ