ข่าวสาร

กิจกรรมจิตอาสาร่วมฟื้นฟู
8 มกราคม 2555

โบราณสถานที่ประสบภัยน้ำท่วม ที่ จ.อยุธยา ผู้บริหาร และ พนักงาน บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จก. ได้ร่วมกันเดินทางไปทำความสะอาดวัดวรเชษฎาราม ต.ท่าวาสุกรี...

อ่านต่อ