กิจกรรมสืบต่อพระพุทธศาสนาปีที่ 11 ที่วัดไทยสิริราชคฤห์ เมืองราชคฤห์ – นาลันทา ประเทศอินเดีย

23 พฤษภาคม 2561

ผู้บริหารบริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได้นิมนต์พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดไทยสิริราชคฤห์ เมืองราชคฤห์ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย มาเจริญพุทธมนต์ที่บริษัท ฯ เมื่อวันที่ 23 พค. 2561 โดยได้ทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยปีนี้เป็นปีที่ 11 ในโอกาสนี้ได้ร่วมกันถวายปัจจัยเพื่อสร้างอุโบสถ ที่วัดไทยสิริราชคฤห์ แคว้นมคธ อันเป็นดินแดนที่กำเนิดวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา คือวัดเวฬุวนาราม ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสมัยพระพุทธกาล และในโอกาสนี้บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานได้ร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันโดยทั่วกัน