กิจกรรม กีฬาสีของพนักงานไทยคูณสตีลกรุ๊ป

2 ธันวาคม 2560

ที่จ. สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2560 พนักงานไทยคูณสตีลกรุ๊ป ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาสี เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี และมิตรภาพที่ดีต่อกัน โดยมีการแข่งขันฟุตซอล การละเล่น และเกมส์ต่างๆ โดยกิจกรรมกีฬาสีนี้เพื่อสนับสนุนนโยบายการเป็น One Team ในการทำงานร่วมกันต่อไป อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้พนักงานเห็นคุณค่าของการรักษาสุขภาพโดยการออกกำลังกายด้วย