กิจกรรมช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ. อยุธยา

16 ตุลาคม 2564

บริษัท ไทยคูณสตีล จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได้จัดถุงยังชีพ จำนวน 600 ชุด ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ จ. พระนครศรีอยุธยา โดยถุงยังชีพประกอบไปด้วยน้ำดื่ม ข้าวสาร และอาหารแห้ง รวมมูลค่า 205,600 บาท โดยเมื่อวันที่ 16 ตค. 2564 ตัวแทนบริษัทฯ ได้เดินทางไปส่งมอบถุงยังชีพทั้งหมดให้แก่ ผู้นำชุมชน ที่วัดสะตือพุทธไสยาสน์ อ. ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อทำการแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่อไป โดยทั้งหมดนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันครบรอบวันสวรรคตของพระองค์ท่าน วันที่ 13 ตุลาคม ด้วยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้