บริจาคสมทบทุนดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด รพ. พระสมุทรเจดีย์ ฯ

27 สิงหาคม 2564

คุณวิยะดา สกุลวรรัตน์ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยคูณสตีล จำกัด และบริษัทในเครือ ได้ส่งมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาทถ้วน เพื่อสมทบทุนสำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ให้แก่ รพ. พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ ถ. สุขสวัสดิ์ เขตพระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564