บริจาคเตียงสนามให้แก่ รพ. พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ จ. สมุทรปราการ

12 กรกฎาคม 2564

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทำให้โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ เผชิญกับปัญหาการขาดแคลนเตียง สำหรับรองรับผู้ป่วย จำนวนมาก บริษัท ไทยคูณสตีล จำกัด จึงได้ให้การสนับสนุนเตียงสนาม ด้วยการสร้างขึ้นมาจากผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กของบริษัท ฯ จำนวน 30 เตียง และจัดหาที่นอน หมอน และผ้าห่ม และน้ำดื่ม จำนวน 3,000 ขวด โดยทั้งหมดได้ส่งมอบให้แก่ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564