บริจาคถุงยังชีพให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.บางจาก และ รพ.พระสมุทรเจดีย์ ฯ

31 พฤษภาคม 2564

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดชองไวรัสโควิด–19 ระลอกใหม่ ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานภายในโรงพยาบาล ต้องทำงานอย่างหนัก อีกทั้งเป็นด่านหน้าในการรับมือการแพร่ระบาดในครั้งนี้ เพื่อเป็นกำลังใจ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรทางการแพทย์
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ทาง บริษัท ไทยคูณสตีล จำกัด และ บริษัทในเครือ จึงได้มอบถุงยังชีพ โดยมีข้าวสาร และอาหารแห้ง ให้แก่ โรงพยาบาลบางจาก จำนวน 420 ชุด และ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ จำนวน 280 ชุด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 413,700 บาท