บริจาคอาหารแห้งให้เทศบาลลัดหลวง สำหรับใส่ในตู้ปันสุข

20 พฤษภาคม 2564

บริษัท ไทยคูณสตีล จำกัด ได้มีการส่งมอบอาหารแห้ง ให้แก่ เทศบาลลัดหลวง เพื่อนำไปใส่ในตู้ปันสุข เขต พระประแดง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ระลอกใหม่ โดยมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 60 กล่องๆละ 30 ซอง ไข่เค็ม 493 ชุดๆละ 4 ฟอง รวมเป็น 1,972 ฟอง