บริจาคเครื่องมือแพทย์ ให้แก่ รพ. บางจาก

19 มกราคม 2564

บริษัท ไทยคูณสตีล จำกัด ได้บริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลบางจาก ต. บางจาก อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ โดยเมื่อวันที่ 19 มค. 2564 ได้ส่งมอบเงินบริจาคนี้ ให้แก่ นายแพทย์ วันฉัตร ชินสุวาเทย์ ผู้อำนวยการ รพ. บางจาก เพื่อสำหรับใช้ในการซื้อเครื่องมือแพทย์ต่อไป
และในครั้งนี้ทางบริษัท ฯ ได้นำหน้ากากอนามัย จำนวน 100 กล่อง ไปให้แก่ ทางโรงพยาบาลด้วย เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ สำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด – 19