กิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ปีที่ 13 ที่วัดพระบาทน้ำพุ จ. ลพบุรี

4 กันยายน 2563

ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไทยคูณสตีล จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได้ร่วมกันถวายปัจจัยและสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่อยู่ในความอุปถัมภ์ของวัดพระบาทน้ำพุ ต. เขาสามยอด อ. เมือง จ. ลพบุรี เมื่อวันที่ 4 กย. 2563 โดยได้ทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 โดยปีนี้เป็นปีที่ 13 ท่านเจ้าอาวาสพระอุดมประชาทร (พระครูอลงกต) ได้เดินทางมารับบิณฑบาต และในโอกาสนี้ได้เทศน์ธรรมโปรดต่อพนักงานด้วย