โครงการพลังงานสะอาด ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

18 มิถุนายน 2563

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้ปรับกลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเทรนด์การดำเนินธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน (Sustainability) ที่ไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนาองค์กร แต่ต้องมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย จึงเลือกใช้ ‘พลังงานสะอาด’ เพื่อนำพาธุรกิจสู่ความยั่งยืน ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ “โซลาร์ รูฟท็อป หรือ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ร่วมกับ บริษัท อีโคเทค พาร์ท จำกัด โดยโครงการพลังงานสะอาดนี้ นอกจากจะช่วยให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน แล้ว ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อย่างเต็มรูปแบบ สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ที่ต้องการสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 อีกด้วย โดยโครงการ Solar Rooftop ของบริษัทฯ ได้เสร็จสมบูรณ์ และใช้งานอย่างเต็มรูปแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว