ส่งออกโซ่เหล็กมาตรฐานสากลไปยังประเทศเกาหลีใต้

8 พฤษภาคม 2563

บริษัท ไทยคูณเชน จำกัด ได้พัฒนาคุณภาพโซ่เหล็ก เกรด 30 ได้ตามมาตรฐานสากล จนได้รับความไว้วางใจ และสามารถส่งออกไปยังประเทศเกาหลีใต้ เป็นรายแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยโซ่เกรด 30 นี้ จะไปเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของลิฟ สำหรับถ่วงน้ำหนักห้องผู้โดยสารให้สมดุลย์ เวลาลิฟเคลื่อนขึ้นลง