บริจาคหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่ บุคคลากรทางการแพทย์

13 เมษายน 2563

กลุ่มพนักงานตัวแทน ไทยคูณสตีลกรุ๊ป ได้นำหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 1,500 ชิ้น ไปบริจาคให้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี, สถาบันบำราศนราดูร และ โรงพยาบาลศิริราข เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ สำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563